&
Loading Flash Menu

  
νας βασικς παργοντας για την ανπτυξη των ηλεκτρονικν λσεων Perry Electric εναι μια ιταλικ εταιρεα που αναπτσσει και κατασκευζει συσκευς για το χρνο και τον λεγχο της ενργειας, την νεση και τον λεγχο της θερμοκρασας, της ασφλειας του φυσικο αερου και την αυτοματοποηση του σπιτιο με το καινοτμο PDA © (Perry Domotic βοθεια system): PDA © βιντεφωνο για την ασρματη μετδοση των εικνων, τις εντολς και τα δεδομνα και PDA © Ενργεια για το ασρματο λεγχο της θερμοκρασας στα συστματα ζνης, με επακλουθο την εξοικονμηση ενργειας και την προστασα του περιβλλοντος.

Η Perry Electric επενδει κθε χρνο πρους στην Ε & Α για να διατηρσει τα προντα της συνεχως ενημρωμενα σαν απντηση στις συνεχς αυξανμενες απαιτσεις της αγορς.
Μια ομδα ανθρπων χει δεσμευθε πλρως για την επτευξη των στχων της Εταιρεας. Η Perry κνει χρση της κατστασης του εξοπλισμο για την κατασκευ και τις δοκιμς. λα τα προντα της Perry συμμορφνονται με τα ευρωπακ και διεθν πρτυπα. Η ννοια της ποιτητας εναι παζει σημαντικ ρλο στη ζω της Εταιρας.
 
   
 


Η ιστορα της CHARMEG ξεκιν απ τα Ιωννινα στις αρχς του προηγομενου αινα απ τον Χαρλαμπο Ηγουμενδη, νθρωπο ιδιατερα δραστριο, εφευρετικ και ευφυ.

Σταθμ στην πορεα της CHARMEG αποτελε η στροφ της προς τους αυτοματισμος της θρμανσης. Η ποιτητα και η αξιοπιστα των προντων αναγνωρζεται παντο και να εμπορικ δκτυο αναπτσσεται πανελλαδικ. Η αγορ της θρμανσης χει αγκαλισει για τα καλ τη CHARMEG.

Το νο σημεο καμπς επιτυγχνεται στις αρχς του 2003 ταν η διορατικτητα δυο νων ανθρπων ρχεται να τους δσει προοπτικ μσω της επαγγελματικς τους συννωσης και της ανασστασης της εταιρεας με να νομικ μορφ. Το ιστορικ νομα CHARMEG πλον συνοδεει την εταιρεα B.ΘΕΟΔΩΡΟΥ- Γ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ο.Ε. που συνεχζει την πορεα της στηριζμενη στη συνπεια και την πρωτοτυπα και στεγζεται σε νες εγκαταστσεις.

Η συνεργασα επιτρπει την επκταση σε νες τεχνολογες και τομες. Εκμετλλευση της ηλιακς ενργειας, τα αρια κασιμα, ο βιομηχανικς λεγχος της θερμοκρασας εναι μερικο τομες στους οποους η CHARMEG μπκε τελευταα και σημεωσε μεγλη επιτυχα και αποδοχ.

Επενδοντας στην ρευνα και την πρωτοτυπα κατρθωσε να αποτελε σημεο αναφορς της εγχριας αγορς και να επεκτενεται με εξαγωγς σε χρες της Ευρπης της Μεσογεου και της Μσης Ανατολς. Διαθτει τη δικ της μονδα ρευνας και ανπτυξης και σγχρονες γραμμς παραγωγ.

 
   
 


Στη Honeywell, ψχνουμε πντα τους τρπους να καταστσουμε τη ζω ευκολτερη για τους πελτες μας τσι στε να μπορον να εστισουν σε αυτ που κνουν.
 
Κατασκευαστς κατοικιν, εγκατασττες θρμανσης και ψξης, ειδικο αυτοματοποησης και κατασκευαστς θερμαντικο εξοπλισμο στηρζονται στην εμπειρα και την καινοτομα της Honeywell. Σε περισστερα απ 100 εκατομμρια σπτια και 5 εκατομμρια κτρια παγκοσμως, τα προντα, τα τμματα και τα συστματα Honeywell ελγχουν την θερμοκρασα, την νεση, την ενεργειακ συντρηση και την ασφλεια.
 
Στχος μας εναι η βελτωση της ποιτητας, του δικτου για τους πελτες μας σε καθημεριν βση, την παρδοση, την αξα και την τεχνολογα.  τι εναι καλ για τους πελτες μας εναι καλ και για μας.
 
   
 


Η Techem εναι προσανατολισμνη προς το μλλον. Καταβλλει προσπθειες για την αποτελεσματικ χρση της ενργειας και του νερο. Καθκον μας εναι να συμβλουμε στη μεωση του κστους του νερο και της θερμτητας για τους ιδιοκττες σπιτιν, και για σους ζουν σε πολυκατοικες. Αυτ σημανει εξοικονμηση ενργειας και προστασα πρων, η οποα μακροπρθεσμα εναι καλ για λους τους εμπλεκμενους αλλ και για το περιβλλον.

Οι φυσικο προι, τα κασιμα και το νερ γνονται λο και πιο σπνια και συνεπς πιο πολτιμα σε λο τον κσμο. Οι ενεργειακς υπηρεσες τηςTechem βοηθον στη μεωση της κατανλωσης ενργειας και νερο με χρση μτρησης και χρωσης.Και ελγχοντας ξυπνα την κατανλωση, το κστος μπορε να μειωθε.
 
   
 

Copyright 2010 - EptaStro