&
Loading Flash Menu

  
Η θερμικ εταιρα εφαρμοσμνης μηχανικς εναι νας απ τους κριους κατασκευαστς της Ευρπης των σμα-ονομασμνων θερμαντικν σωμτων. Flat-plate μας τα θερμαντικ σματα καλπτουν τις υψηλτερες τεχνικς απαιτσεις ταυτχρονα προσφροντας να λαμπρ σχδιο.

λα τα flat-plate θερμαντικ σματα σχεδιζονται για τη χρση στις πρσθετες περιοχς που προβλλουν τις διαφορετικς απαιτσεις επνω τους. Χαρακτηρζονται απ τις ριστες τεχνικς ιδιτητες και την περα σχεδου. χουν σχεδιαστε τσι στε να παργουν την μγιστη θερμοκρασα ακμη και στις μικρτερες θερμκρασες. Το αποτλεσμα εναι ζεστασι με χαμηλς ενεργειακς δαπνες.

Χρη στην επαναστατικ τεχνολογα κεντρικς-σνδεσης τ, μπορετε να εστε ανεξρτητοι στον προγραμματισμ σας. Κατ συνπεια,Vogel & Noot η θερμικ εταιρα εφαρμοσμνης μηχανικς καθορζει τα να πρτυπα στην ευρωπακ αγορ θερμαντικν σωμτων.

Κθε Vogel & Noot εππεδο θερμαντικ σμα ελγχεται. Ως εκ τοτου σας εγγυμαστε τα ποιοτικ χαρακτηριστικ γνωρσματα αρκετ πρα απ τους συνηθισμνους καννες. Η συγκλληση ακρβειας, υψηλς ποιτητας παλτ εγχυτρων εμβθισης και προσεκτικς τελεινει σας δνει τα μγιστα μτρα προστασας για πολλ, πολλ τη.
 
     
 

H PURMO εναι μρος του ομλου Rettig ICC, που εναι νας απ τους μεγαλτερους παγκσμιους κατασκευαστς θερμαντικν σωμτων. Υπρχουν εννα λλα εμπορικ σματα θερμαντικν σωμτων μσα στην ομδα συμπεριλαμβανομνων των Myson, Radson και Vogel & Noot. Συνολικ, η Rettig απασχολε πνω απ 4000 τομα παγκοσμως, παργει 10 εκατομμριο μονδες κθε τος και το 2005, εχε ναν κκλο εργασιν €604 εκατομμυρων.

Η PURMO χει δδεκα εργοστσια σε λη την Ευρπη, και ο μεγαλτερος εναι στο Rybnic, Πολωνα που δο εκατομμριο μονδες παργονται κθε τος. Το 2007, μια τρτη γραμμ κατασκευς θα εισαχθε στο Rybnic, αυξνοντας την ικαντητα κατασκευς σε 2.6 εκατομμριο μονδες κθε τος. Τα εργοστσια PURMO εναι τα πι σγχρονα στην Ευρπη. Η Rettig επνδυσε πνω απ €100 εκατομμρια στον εκσυγχρονισμ κατ τη διρκεια των προηγομενων 5 ετν. Πρυσι μνο, €14 εκατομμρια επενδθηκαν στο εργοστσιο στην Πολωνα. 
 
     
 
 

Dianorm. Tα πρτυπα γιναν στις προηγομενες δεκαετες να νομα στην παραγωγ και την πληση των συμπαγν και διακοσμητικν στοιχεων θρμανσης, των θερμαντικν σωμτων, της σνδεσης συστημτων επιδαπδιας θρμανσης και στοιχεων θρμανσης. Η επιχερηση ανκει σμερα στην φινλανδικ ομδα Rettig, σε μια ιδιωτικ επιχερηση με επιχειρησιακ παρδοση 200 χρνων. Η ομδα Rettig αποτελεται απ τις σειρς Rettig ICC (δωρ/ηλεκτρικς κανονισμς κλματος θρμανσης και δωματων) και την ομδα Tarkala (ακνητες περιουσες). Το Rettig ICC ως μεγαλτερο τμμα καλπτει 8 προεξχοντα σημδια στοιχεων θρμανσης και 10 υπερμοντρνες επιχειρσεις παραγωγς θερμαντικν στοιχεων στην Ευρπη. Μια διεθνς υπηρεσα καθαρ του μρκετινγκ των επιχειρσεων και των ειδικευμνων χονδρικν συνεργατν προβλπει την επιφνεια που καλπτουν τις πωλσεις και μια καλ διεσδυση στην αγορ των ποιοτικν προντων μας. Η υψηλ ννοια αγορς της επιχερησης, steadiness της επιτυχας της καθς επσης και η διαφοροποηση στους διαφορετικος επιχειρησιακος τομες σημανουν μια εξαιρετικ στερε βση και να μγιστο της ασφλειας μας των συνεργατν μας.   
     
 
 

Η εταιρεα KORADO ιδρθηκε το 1990 ως μια μικρ τσεχικ εταιρεα η οποα στα τελευταα δκα χρνια χει εξελιχθε σε εναι νας απ τους μεγαλτερους ευρωπαικος παραγωγος σωμτων καλοριφρ.Στην αρχ η KORADO κατασκεαζε θερμαντικ σμτα χλυβα στο εργοστσιο της εταιρεας Koventa, το οποο αργτερα απκτησε. Κατ τη διρκεια των επμενων ετν KORADO η ζτηση αυξθηκε σημαντικ και αποτλεσμα τανε η κατασκευ ενς νου εργοστασου στην Česká Trebova.

Χωρς σνδεση με οποιοδποτε ξνο στρατηγικ κατασκευαστ, χρησιμοποιντας μνο τη δικ της τεχνογνωσα, η εταιρα KORADO χει γνει νας απ τους κριους ευρωπακος ηγτες στον τομα αυτν και επ του παρντος θτει απ κοινο τις νες τσεις σε ολκληρο το χρο της θρμανσης. Επ του παρντος η KORADO κυριαρχε στην αγορ της Τσεχας και ανταγωνζεται με μεγλη επιτυχα στις αγορς του εξωτερικο τσο στην πειρ μας και σε αυτς των εξωτικν χωρν πως η Ιαπωνα και η Κνα.
 
     
 
 
Copyright 2010 - EptaStro